Hydrive Brint Rens

HS


AUTOMOBILER


HYDRIVE INDVENDIG BRINT-RENS AF DIN MOTOR


Alle biler soder til over tid. Der dannes sodaflejringer i bilens motor, hvor nyere bilmotorer tilsoder meget hurtigere end ældre. Det gør at din bil, med tiden, vil bruge mere brændstof og forurene mere.


Der er flere årsager hertil; korte køreture gør, at motoren sjældent opnår tilstrækkelig høj temperatur, samt stadig stigende lovkrav til bilproducenterne om en renere udstødningsgas. Begge dele er noget der bevirker, at motorens komponenter soder til.

Med HYDRIVE kan du får renset din motor uden brug af kemiske produkter, da der benyttes en patenteret brintmetode.100% garanti og 100% miljøvenlig


HYDRIVE er patenteret og er en 100% miljøvenlig metode, som effektivt renser din motor indvendig.

Den er miljøvenlig da maskinen producerer og tilfører en nøjagtig doseret mængde brint, der nedbryder og fjerner sodaflejringer i bilens motor.

HYDRIVE giver 100% garanti på arbejdet, og såfremt du får renset din bils motor hvert halve år, eller ved hver 10.000 km, yder HYDRIVE 100% løbende garanti mod sod og tilstopningsproblemer.


HYDRIVE motorrens


Ring og bestil til din bil nu!!


Kun kr. 899,-

Hvad gør HYDRIVE-rens?


• Bedre brændstof-økonomi

• Mere miljøvenlige udstødningsgasser

• Bedre acceleration

• Roligere motorgang

• Rengøring motorens vitale dele

• Forebyggelse af tilstoppet partikelfilter

• Renere katalysator

• Forlænget levetid på din motor


Bottrupvej 1, Ølsted - 8723 Løsning |  20 59 84 85

Copyright @ All Rights Reserved